BA - BS FORMLARI VE TEVSİK ZORUNLULUĞU

BA – BS FORMLARI

        Bilindiği üzere BA - BS formları artık, aylık verilmekte, daha önce 8.000,00 TL olan sınır 5.000,00 TL ye çekilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı Ba Bs formlarına çok önem vermekte ve bu bilgiler veri tabanına kayıt edilerek çapraz incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu nedenle siz değerli mükelleflerimizden evrakların zamanında  ve sağlıklı olarak büromuza ulaştırılmasını rica ediyoruz. Ba Bs formu KDV den ayrı bir form olup takip eden ayın sonuna kadar internet ortamında verilmektedir. Kdv beyannamesi ile uyumlu olmak zorundadır, Bir aylık süre zarfında bir firma ile 5.000,00 TL tutarını aşan satış ve alışların bildirildiği bir formdur. Formun zamanında verilmemesinin cezası 1.170,00 TL dir, ayrıca düzeltme yapılması halinde de 1.170,00 TL cezası vardır.  

TEVSİK ZORUNLULUĞU

       Diğer önemli bir konuda; Tevsik zorunluluğudur, Tevsik zorunluluğu bir ticari işletmede yapılan her türlü mal hizmet alımları ve satımlarında 8.000,00 TL yi aşan ödemelerin banka veya finans kurumlarından yapılmasıdır. Kayıt dışı ile mücadelede çok önemli olan bu konuya mükelleflerimizin uyması gerekmektedir. Bu ödemelerin yapılabileceği kurumlar şunlardır;

  • Bankalar
  • Özel Finans Kurumları
  • PTT

Yukarıda belirtilen kurumlar aracı kılınmak suretiyle; havale, çek, kredi kartı ve bu kurumlar aracılığıyla tahsil edilen senetler gibi bankacılık araçları kullanılarak yapılan ödemeler ve tahsilatlar karşılığında dekont veya hesap bildirim cetveller düzenlendiğinden tevsik edilmiş sayılacaktır. Banka ve özel finans kurumlarının internet şubeleri üzerinden yapılan işlemlerde aynı kapsamdadır. Tevsik zorunluluğu olmayan tahsilat ve ödemeler aşağıdaki kurumlarda aranmamaktadır.

  • Sermaye piyasası aracı kurumlarında
  • Yetkili Döviz Müesseselerinde
  • Noterlerde
  • Tapu idarelerinde

    Ayrıca İşyeri kiralarının da tutarı ne olursa olsun, Mülk sahibinin banka hesabına kira ödemesi olarak yatırması zorunludur.

 Cezai Müeyyide

      Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükme göre mükerrer 257 inci madde ile getirilen zorunluluklara uymayan mükelleflere her bir işlem için Ödeme tutarının % 5 i kadar usulsüzlük cezası kesilecektir. Usulsüzlük cezasının 1.170,00 TL nin altında kalması durumunda ise 1.170,00 olarak uygulanır,  Ayrıca, mükellefler arası ticari işlemlerde birinin tahsilatı diğerinin ödemesi olacağından özel usulsüzlük cezası her iki mükellef içinde uygulanacaktır.

 

DİĞER HABERLER